ZÁPADOČESKÁ POBOČKA

Česká společnost entomologická

1. Roubanálie (10.-11.8.2002)

Historicky první ročník odstartoval dlouhým pochodem z Dehtína přes kopec Bělýšov do Chudenic. Absolvovali ho jen zdatní jedinci, do Staré školy (hospoda na chudenické návsi) se ale sjeli i další účastníci, celkem nás nakonec bylo rovných deset. Následovaly vědecké i jiné diskuze a spát se šlo až k ránu. Tradici ranních odchodů na lože od té doby bez velkého přemáhání udržujeme. V neděli ještě nezbytné foto před památníkem Velikána (taky pěkná tradice od té doby) a návštěva jeho malé expozice v zámeckém muzeu. Vřele doporučujeme!

Zvláštní události: Vydatná bouřka nás doprovodila do cíle zcela promáčené a v Chudenicích způsobila ten večer povodně, které ve zbytku Čech následovaly pár dní nato.

Poslední nevykouřený doutník Velikánův umístěný v muzejní expozici byl pěknou tečkou za prvním setkáním.

Účastníci abecedně: Benedikt Standa, Benedikt Vašek, Doležal Zdeněk, Doležalová Ivonna, Kantner Franta, Kejval Zbyněk, Kresl Petr, Krošlák Pepa, Ouda Michal, Sieber Arnošt.


Před vycházkou


Zbyňkovy svaly


Pod mostem lze také sbírat


Společné foto u busty "Velikána"


Živá diskuse v místní krčmě